process-2

Experter på storskalig solel för svenska förhållanden

Vi hjälper markägare, investerare, fastighetsägare och företag
att öka sina intäkter och bidra till klimatomställningen genom
solceller på mark och tak.

Kontakta en expert

1200 st

levererade projekt.

350 MW

i installerad effekt
samt pipeline 2022. 

200 st

experter inom solel
och lagring.

Solel sedan 2010. Se våra referensprojekt!

Tjänster

Investera i en solpark - lönsamma solceller på mark

Allt fler och större solparker byggs i Sverige. Vi hjälper investerare och företag att förverkliga projekten och har byggt några av Sveriges största solparker, från Östersund i norr till Skurup i söder.

Lösningar

Solel på stora tak - outnyttjad möjlighet för fastighetsägare

Allt fler fastighetsägare börjar använda sina stora tak till att producera förnybar solel. Att som fastighetsägare kunna producera sin egen el är både en ekonomisk och hållbar investering.

Solkompaniets vd Axel Alm och Solgrid A/S vd Kristin Melsnes vid solpark, (solcellspark) Varberg Norra i södra Sverige
DSC_0639.MOV.00_00_32_00.Still001

Det är viktigt att leverera en hög kvalitet i samtliga projektsteg, från projektering till installation och driftsättning. Säkerheten för våra montörer på taket är extra viktig.

Nina Johansson, projektledare

Nina-Johansson

Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar

Solelbranschen växer och därmed även utbildningsbehovet. Solkompaniets utbildningsplattform Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar och är störst i Sverige inom utbildning av förnybar energi och omställning.

Läs mer om våra utbildningar

Hållbarhet-1

Hållbarhet i alla led

När våra grundare forskade och började arbeta med solenergi 2002 var det med visionen om att bidra till en mer hållbar värld, för både nuvarande och kommande generationer. 2010 grundades Solkompaniet med ambitionen om att vara med och bygga det hållbara samhället på riktigt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Extra stolta är vi över att vara med och driva utvecklingen av agrivoltaics; att kombinera jordbruk och solbruk. Att kunna skörda dubbelt ökar produktiviteten för lantbruket och har dessutom glädjande positiva effekter för biodiversiteten då artrikedomen gynnas av komplexiteten med refuger och tillkommande skuggor.

Axel Alm, vd på Solkompaniet

Nyheter

Nyheter inom solenergi

Ta del av våra senaste nyheter, debattartiklar och pressmeddelanden.

Referenser

Referenser

Här hittar du några exempel av alla de solcellsanläggningar som vi byggt genom åren.

+

Visste du att...

Sverige nu kvalar in bland de tio största solelmarknaderna inom EU? Sverige och Danmark ersätter två tidigare etablerade topp tio länder; Portugal och Belgien. Tyskland fortsätter vara Europas största solelmarknad med en installationstakt på 5,3 GW 2021, jämfört med Sveriges 0,7 GW. Marknaden har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren, men det är bara början. Att det nu byggs allt fler och större anläggningar i Sverige är ett steg i rätt riktning för att ställa om energimixen.

Senaste nyheter