MicrosoftTeams-image (4)

Experter på storskalig solkraft

Vi hjälper markägare, investerare, fastighetsägare och företag
öka sina intäkter och bidra till klimatomställningen genom
solceller på mark och tak.

Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

Vårt erbjudande

Solkraft sedan 2010. Se våra referensprojekt

Solpark

Investera i en solpark - lönsamma solceller på mark

Allt fler och större solparker byggs i Sverige. Vi hjälper investerare och företag att förverkliga projekten och har byggt några av Sveriges största solparker, från Östersund i norr till Skurup i söder.

Fastighet

Solkraft på stora tak - outnyttjad möjlighet för fastighetsägare

Allt fler fastighetsägare börjar använda sina stora tak till att producera förnybar solel. Att som fastighetsägare kunna producera sin egen el är både en ekonomisk och hållbar investering.

Foto Dagab
Stor solcellspark i södra Sverige. Solkompaniet har byggt solparken.

Vår målbild är att solkraft ska bidra med minst 30 TWh till Sveriges elproduktion 2030. Det är dags att vi skalar upp solelproduktionen, både på tak och på mark.

Bild startsida citatmodul

Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar

Solelbranschen växer och därmed även utbildningsbehovet. Solkompaniets utbildningsplattform Solelskolan utbildar morgondagens gröna hjältar och är störst i Sverige inom utbildning av förnybar energi och omställning.

Läs mer om våra utbildningar

Hållbarhet-1

Hållbarhet i alla led

När våra grundare forskade och började arbeta med solenergi 2002 var det med visionen om att bidra till en mer hållbar värld, för både nuvarande och kommande generationer. 2010 grundades Solkompaniet med ambitionen om att vara med och bygga det hållbara samhället på riktigt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Extra stolta är vi över att vara med och driva utvecklingen av agrivoltaics; att kombinera jordbruk och solbruk. Att kunna skörda dubbelt ökar produktiviteten för lantbruket och har dessutom glädjande positiva effekter för biodiversiteten då artrikedomen gynnas av komplexiteten med refuger och tillkommande skuggor.

Axel Alm, vd på Solkompaniet

Om oss

Om Solkompaniet

Solkompaniet startades 2010 av Lars Hedström och Petter Sjöström, som hade arbetat med solel sedan 2002.

Referenser

Referenser

Här hittar du några exempel av alla de solcellsanläggningar som vi byggt genom åren.

+

Lediga jobb på Solkompaniet

Solelbranschen växer i rekordfart och vår koncerns bredd och erfarenhet ger oss en unik position på marknaden. Under Solkompaniets tak ryms installation av storskalig solel på tak och mark, grossist, service och utbildning. Det innebär otaliga synergieffekter för vår affär och stora utvecklingsmöjligheter för dig. Vi har höga ambitioner för vår väg framåt och vill att våra medarbetare växer i samma takt som bolaget.

Se lediga tjänster