Nyheter & debattinlägg

Världen rekordsatsar på förnybar energi

Bloomberg
Statistik från 2015 visar att året innebar globala rekordsatsningar på förnybar energi. Enligt Bloomberg installerades 64 GW vindkraft och 57 GW solenergiproduktion under 2015, vilket tillsammans utgjorde runt 50% av årets globala produktionstillskott (inklusive fossila bränslen och kärnkraft). När det gäller solkraft var Japan den största marknaden.

De totala globala investeringarna i så kallad ren energi (bland annat förnybar energi och energieffektivisering) uppgick under året till 328,9 miljarder US-dollar. Störst investeringsökningar, jämfört med föregående år, gjorde Mexiko, Chile och Sydafrika,  medan Europa föll tillbaka och minskade sina investeringar med 18% till samma nivåer som 2006. Tysklands och Frankrikes investeringar sjönk med 42% respektive 53% jämfört med 2014.

Värt att notera är att de globala investeringarna gjordes trots låga priser på kol, olja och naturgas – förnybara energilösningar är numera konkurrenskraftiga ändå. Läs mer på Bloombergs sida.