Nyheter & debattinlägg

Fortsatt sjunkande kostnader för solenergi

Bro

Rapporter om fallande solcellspriser fortsätter att komma från olika delar av världen. I USA sjönk installationskostnaderna för större solcellsparker med runt 17% jämfört med förra året. Analytiker förutspår en fortsatt nedgång på ytterligare 15% till slutet av 2017, vilket innebär att solceller kommer att kunna konkurrera med el från kol, och på många håll även med el från naturgas.

Från Storbritannien kommer rapporter om att man förra året producerade över 7 TWh solel, vilket innebär att solenergin nu är större än vattenkraften där. Den installerade effekten väntas öka med ytterligare 20% under 2016. Ökningen gör att solel, tillsammans med annan förnybar el, nu ersätter el från kolkraftverk vars produktion i år var den lägsta sedan 1951.

I Tyskland producerar nu större solkraftverk el för runt 9 eurocent/kWh, vilket är väldigt nära kolkraftens kostnader på 6-8 eurocent/kWh. Analytiker menar att det bara är en tidsfråga innan solen går om kolet. Samtidigt bromsas prisraset just nu även upp av en mycket stark global efterfrågan på allt material som krävs vid solcellsinstallationer. I EU hålls priserna även uppe av strafftullarna på moduler som importeras från Kina.