Nyheter & debattinlägg

Sluta straffbeskatta solelen

<h3>Investeringsanalyser.</h3><p>Vi hjälper stora som små fastighetsägare med att föreslå lämpliga tak, utforma solcellsanläggningen, göra kostnadsanalyser och energiberäkningar samt ta fram  beslutsunderlag. Bland annat hjälpte vi Ishotellet i Jukkasjärvi att planera en solcellsanläggning som ger kyla när isanläggningen är öppen året runt. Bild: Se mappen ishotellet.</p>

Sverige är det stora föregångslandet inom förnybar energi, men ändå har riksdagen beslutat om en energiskatt som stoppar investeringar i solceller för större fastighetsägare. I förra veckan beskrev vi, och de övriga i Solelkommissionen, lösningen på skattefrågan i Dagens Industri:

Finansdepartementet hävdar att skatten är ett absolut krav för att leva upp till EU:s statsstödsregler. Samtidigt presenterade departementets egen utredning en lösning som hanterar EU:s statsstödsregler för industrins nedsättning av energiskatten. Samma lösning kan användas för solel.

Förslaget från utredningen om EU:s statsstödsregler går i korthet ut på att Skatteverket, i stället för elhandelsbolagen, ska hantera industrins skattereduktion. Företagen betalar först full energiskatt, när de köper in sin el, och begär sedan återbetalning av Skatteverket. På så vis kan Skatteverket få bättre insyn i vilka företag som får skattereduktionen, vilket är ett krav för att Sverige ska kunna göra undantag från EU:s statsstödsregler och behålla industrins reducerade energiskatt.

Läs hela debattartikeln i Dagens Industri.

(Foto: Arild Vågen)