Nyheter & debattinlägg

Solstrategi för Sverige – Energimyndighetens delrapport

solkarta

Förra sommaren fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en solelstrategi för Sverige. I slutet på mars kom myndighetens delrapport, som vi på Solkompaniet tycker är en utmärkt sammanställning av de frågor som behöver lösas för att solel ska bli enklare och ett alternativ för alla. Frågorna kommer nu att utredas vidare, med målsättningen att presentera konkreta förslag i slutrapporten i oktober.

Några förslag presenterades dock redan nu i delrapporten. Bland annat föreslås att det skapas en informationsplattform för solel, att en nationell solkarta tas fram och att det införs ett stöd för att certifiera solcellsinstallatörer. Bra förslag, tycker vi på Solkompaniet. De stora strategiska frågorna, som handlar om regelverk och hur man som kund får använda sin solel, får vi som sagt vänta på tills i höst. Vi kommer genom Solelkommissionen fortsätta vårt utbyte med utredningen för att få fram bra lösningar.

Läs hela delrapporten här!