Nyheter & debattinlägg

Mer pengar till investeringsstödet – men än är kön lång

solcell

I höstbudgeten meddelade regeringen 225 miljoner kronor tillförs investeringsstödet under 2016, och sedan 390 miljoner kronor varje år från 2017 till 2019. I februari var antalet innestående ansökningar runt 5 000 stycken, vilket innebär att totalt 740 miljoner kronor ska betalas ut. Det innebär att stödet nu räcker för alla som sökt och att de som söker nu kommer att få stöd, dock först i slutet av 2017 eller början av 2018.

Energimyndighet fördelade i mars ut de första 125 miljoner kronorna för 2016 till de som står i kön. Det kan jämföras med att det under hela 2015 delades ut 90 miljoner kronor.

Investeringsstödet har under 2015 legat på 30 % för företag och 20 % för övriga. Energimyndigheten har ännu inte presenterat sina förslag på stödnivåer för 2016, men de väntas komma inom kort. Vi räknar med en sänkning av stödet till 25 % och att det blir samma nivå för företag och bostadsrättsföreningar.

Läs med om stödet på Energimyndighetens hemsida.