Nyheter & debattinlägg

30 % solel i framtidens industriområde

planskiss

I anslutning till E18 norr om Bro planeras ett nytt verksamhetsområde för handel och logistik. Tillsammans med Structor Miljöbyrå har vi studerat hur området kan utvecklas hållbart med maximerad lokal elproduktion i form av solceller integrerad i planerad bebyggelse. Dessutom har vi tittat närmare på möjligheter för lagring av den lokalt producerade elströmmen, samt vilken påverkan en hög andel elfordon får på ett verksamhetsområde där det planeras för bussdepåer och logistikverksamhet.

Studien visar att solceller kan bidra med upp till 30 % av områdets elbehov. En slutsats är också att en framtid med bussar och distributionsbilar, som i hög utsträckning drivs av el, innebär att det krävs höga effekter för underhållsladdning.