Nyheter & debattinlägg

“Solel konkurrerar ut all möjlig annan elproduktion”

Sandén

Solenergi står idag för runt en procent av världens elbehov. I Sverige är siffran ännu lägre, runt en promille av elen kommer från solen. För några veckor sedan intervjuades Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers, i radioprogrammet Klotet. Han beskriver en ljus framtid för solelen:

– Vi ser nu att solel på allvar blir konkurrenskraftigt på många marknader i världen, så att det utan några former av stöd är det billigaste alternativet att installera. Därmed konkurrerar det ut all möjlig annan elproduktion.

Enligt Björn kommer den billigaste solelen i världen nu från en anläggning i Förenade Arabemiraten. Elen där produceras till en kostnad på 3 UScent/kWh. Om anläggningen skulle legat i Sverige, med vår nivå på solinstrålning, skulle det motsvara en kostnad på 50 öre/kWh.

– Det är nästan konkurrenskraftigt även i Sverige. Då kan man räkna ut hur konkurrenskraftigt det är i länder som Australien, södra USA, stora delar av Sydamerika, och delar av Asien där man både har högre elpris och högre solinstrålning.

Björn berättar att uppskattningar indikerar att det förra året installerades ungefär 50 GWsolel i världen, vilket är 1000 gånger mer än vad som installerades för 20 år sedan och 50 gånger mer än installationerna för 10 år sedan. Björn jämför solcellsteknikens genomslag med när bilen slog ut hästen och när mobiltelefonen slog ut de stationära telefonerna.

– Solceller är en helt annan typ av elproducerande teknik än de gamla kraftverken, som gör att alla kan vara elproducenter. Solceller kommer att fortsätta gå ner i pris. Om det idag är nästan konkurrenskraftigt, så kommer det om tio år vara självklart att det är det man installerar överallt. Då finns det ingen anledning att bygga något annat.

Björn nämner behovet av en återvinningsindustri för solceller som en utmaning, men ser i övrigt inga större begränsningar för utbyggnaden. Istället menar han att vi om ett par, tre decennier har ett helt annat energisystem, där solen är den huvudsakliga energikällan.

Lyssna på Klotet-avsnittet här. Björn Sandén pratar cirka 17 minuter in i programmet.