Nyheter & debattinlägg

Grattis Sverige och klimatet

sunflowers-945407_1280

I fredags presenterade Regeringen och huvuddelen av alliansen en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Solkompaniet gillar energiöverenskommelsen, som innebär att Sverige nu fått ett tydligt mål att elsystemet år 2040 ska vara 100 % förnybart. Vi får även ett förlängt elcertifikatsystem till 2030, vilket säkerställer fortsatta elcertifikatintäkter för alla som bygger solel fram till 2030.

Överenskommelsen är även tydlig med att regelverken måste förändras och anpassas till kundägd elproduktion. Att småskalig elproduktion, som ägs av kunderna, har en del i överenskommelsen är ytterligare ett bevis för att elmarknaden förändras och att kundernas inflytande kommer fortsätta att öka.

Vi på Solkompaniet kommer att fortsätta driva på i regelverksfrågorna och är övertygade om att villkoren för hur man får använda sin egenproducerade el kommer att förbättras, till exempel när det gäller 255 kW-gränsen för större fastighetsägare. Vår bedömning är även att omställningen till förnybart kommer gå fortare än vad politikerna räknar med. När det gäller solel så ökar intresset hela tiden och anläggningarna vi bygger blir både fler och större!