Nyheter & debattinlägg

Strålande dag i Almedalen

IMG_0070

Här kommer en kort redogörelse från min första dag i Almedalen 2016. Det är första gången jag, Mårten Lind, är i Almedalen i egenskap av konsultchef på Solkompaniet och vistelsen började på ett spännande sätt. Tisdagen var nämligen den stora dagen för Solkompaniet . Vi var med i tre seminarier, ett på temat elbilar och laddinfrastruktur och två på temat solceller. Det var mycket bra uppslutning på alla tre vilket säkert beror på de mkt kompetenta panelerna. Stort tack till Ekobanken som var med och arrangerade de två första och även tack till Naturskyddsföreningen som ordnade det tredje.

Det första seminariet om elbilar och laddinfrastruktur handlade dels om lärdomar från Solkompaniets projekt Elbilslandet Gotland, dels om vad olika aktörer tror om framtiden när det gäller ex. räckvidd och möjlighet att ladda sina elbilar. En sak som kändes mycket hoppfullt och som Jon Malmsten berättade om var att människor som provar elbil för första gången på Gotland och inom ramarna för Elbilslandet Gotland ofta är mkt positivt överraskade och tycker att elbilen till och med funkar bättre än bilen man har hemma samt att de som köper elbil ofta inte kan tänka sig gå tillbaka till en bullrig fossilbränsledriven bil igen. De få som är missnöjda är ofta missnöjda med räckvidden,  men det verkar ju vara ett problem teknikutvecklingen kommer att lösa. Alexandra Österplan från Nissan utlovade bilar med mycket längre räckvidd redan 2018. Det var också kul att höra Daniel Helldén från Stockholms Stad berätta om hur de tänker underlätta för stadsbor i framtiden genom att exempelvis anlägga elbilsgator. Sist men inte minst berättade Anders Hallquist, Hållbarhetschef på Castellum om hur de bygger ut laddinfrastruktur runt sina fastigheter. Enligt Anders handlar kalkylerna i deras fall inte bara om hållbarhet utan att Castellum ser det som en hygienfaktor, det vill säga att hyresgäster riskerar välja bort de hyresvärdar som inte erbjuder laddmöjligheter. Framtiden ser ljus ut och elbilar kommer därför vara ett starkt prioriterat utvecklingsområde för Solkompaniet framöver, inte minst då elbilar kompletterar solceller på ett bra sätt, sett ur ett systemperspektiv.

IMG_0059

Jon Malmsten redovisar lärdomar från projektet Elbilslandet Gotland

Det andra seminariet med titeln “Solel – så hundradubblar vi till 2030 i Sverige” var också välbesökt. Tomas Kåberger var moderator och med i panelen var representanter från Telge Energi, Vasakronan, Skandiafastigheter och HSB. Det var riktigt inspirerande att höra Helena Lundborg, hållbarhetschef på Skandiafastigheter, berätta om deras bevekelsegrunder för investeringen i Sveriges hittills största solcellsanläggning i Väla Centrum på 1,2 MW som precis driftsattes och som genomfördes trots hot om skatt för egenproducerad el. Alla aktörer var överens om att 255-gränsen är ett hinder för fortsatta investeringar men att framtiden ändå ser väldigt ljus ut. Vasakronans VD Fredrik Wirdenius var väldigt entusiastisk och tyckte att en positiv aspekt med solceller var att “solcellerna bara snurrar och går, ingen drift och underhåll på 30 anläggningar”.

Det sista seminariet Solkompaniet deltog i själva arrangerades av Naturskyddsföreningen med bland annat Svensk Solenergi, Telge Energi och Linköpings Kommun representerade i panelen. Titeln var “Solrevolution, vad väntar vi på?”. Själv tyckte jag att Nils Hillerbrand, kommunalråd i Linköping, var inspirerande när han pekade på faktorer som gör att de lyckats så bra med solceller. Även under detta seminarium behandlades 255-problemet. Moderatorn Svante Axelsson liknade beslutet vid att beskatta konsumtion av hembakt bröd, vilket på ett bra sätt illustrerar hur dumt det är.

IMG_0070

Johan Öhnell och Svante Axelsson i diskussion om sol-elens framfart

Jag var på ytterligare två seminarier som tog upp solceller och då främst 255-gränsen. Det råder ingen tvivel att den nya lagen från 1 juli är hårt ansatt från alla håll. En enig panel med Rikshem, Lidl, Wallenstam, Vasakronan och Tyréns tyckte att lagen borde försvinna och att den idag riskerar hämma investeringar även om många fortsätter investera. I det andra seminariet hos Centerpartiet som handlade om styrmedel och skatteväxling tyckte Martin Ådahl och Svante Axelsson att regeringen knappast kan gå till val innan de rättat till felet. Svårt att inte hålla med om det.

IMG_0077

Fastighetsbranschen med Anna Denell i spetsen i djupa klimatdiskussioner på Business Arena Almedalen

IMG_0079

Martin Ådahl (C) och Svante Axelsson i diskussion om styrmedel

Sist men inte minst var jag på seminarium hos SVN som arrangerades av gamla kollegor hos U&We. Temat var “planetnytta”, vilket de ser som nästa utmaning och vision för företag nu när “hållbarhet” kanske blivit alltför urvattnat. Det känns som en vision där solceller kan spela en potentiellt viktigt roll.

 

IMG_0080

Seminarium om planetnytta med representanter från Myrorna, Ragn Sells, Cradlenet och Saltå Kvarn