Nyheter & debattinlägg

Solelen växer med 60 % i Sverige

Villa_Nyköping

Imorgon kommer Energimyndighetens statistik för 2015, som visar att solelen ökade med 60 % förra året.

För stora anläggningar är det en lägre ökningstakt än föregående år,vilket enligt vår bedömning hör ihop med införandet av solelskatten för större fastighetsägare. Glädjande är istället att villamarknaden ökar kraftigt, vilket uppmärksammas av SVT idag. I inslaget intervjuas en av Solkomoaniets kunder, Mårten Eckerdal. Han var tidigt ute, och installerade solceller redan för tre år sedan, och ser nu ett ökat intresset för klimatfrågan i familjen – utöver att anläggningen också såklart ger solel till familjens elbehov.

Här kan du läsa mer och även se inslaget!