Nyheter & debattinlägg

Stor klimatnytta med solcellsbevattning

IMG_0155

Vad finns det för fördelar med solcellsbevattnade gräsmarker i Kina? Det beskrev Alexander Olsson i tisdags, då han lade fram sin licentiatavhandling med titeln ”An evaluation of solar powered irrigationas carbon offset  projects” på KTH. Projektet är mycket spännande då den potentiella klimatnyttan är enorm om man genom detta lyckas förhindra den omfattande utarmning och ökenspridning som pågår i exempelvis Qinghai-Tibet. Klimatnyttan ligger inte bara i den rena el som produceras av solcellerna, som kan ersätta el från dieselmotorer eller liknande, utan också i kolet som är bundet i marken och som riskerar hamna i atmosfären om utarmningen fortgår.

Alexander har tittat både på den tekniska och ekonomiska potentialen, vattenproblematiken samt finansieringen där klimatkompensation och FN:s system Clean Development Mechanism (CDM) legat i fokus. Projektet har genomförts på Kemiskolan på KTH och är finansierat av Sida och Tillväxtverket.

Solkompaniets Mårten Lind har handlett Alexander, ett engagemang som är högt prioriterat från Solkompaniets sida då energiomställningen i syd är nog så viktig som den på hemmaplan, inte minst på grund av de positiva mervärden i form av fattigdomsbekämpning och förbättrad livsmedelsförsörjning lösningen kan föra med sig.

– Tack Alexander för en fantastiskt bra presentation idag och grattis till din välförtjänta examen. Tack också opponent Björn Frostell, som efter att ha granskat avhandlingen tyckte att den här typen av forskning om teknik i förhållande till markanvändning borde prioriteras högre på KTH, säger Mårten Lind, konsultchef på Solkompaniet.