Nyheter & debattinlägg

Regeringen svänger om solskatten

glad

Den 1 juli infördes en solskatt som tvingar ägare av stora solcellsanläggningar att betala energiskatt för den solel de själva producerar och använder. Solkompaniet, har genom Solelkommissionen, arbetat intensivt för att skatten ska tas bort, eftersom den bland annat stoppar utbyggnaden av solceller på skolor, sjukhus och köpcentrum. Regeringen har hittills menat att skatten är ett krav från EU. I förra veckan meddelade EU-kommissionen att några sådana krav inte finns, vilket Solelkommissionen länge hävdat. I tisdags vände slutligen även regeringen i frågan.

– Om det nu kommer signaler från kommissionen att vi kan gå ner ytterligare eller inte behöver ha hela den här skatten, då jobbar vi som sjutton nu med att se om det finns ytterligare möjligheter. För oss är det viktigt att värna solelen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

På Solkompaniet är vi mycket glada över denna efterlängtade vändpunkt.
– Det är härligt att regeringen svänger och inser att den skadliga solelskatten är onödig och kan tas bort. Det är ett stort steg framåt för solel i Sverige och omställningen till ett helt förnybart energisystem. Det känns utmärkt att regeringen lyssnat på kritiken från oss i Solelkommissionen och att skatten faktiskt inte bryter mot några EU-regler, säger Solkompaniets mycket glada styrelseordförande Johan Öhnell.

Nu måste regeringen snabbt presentera en långsiktig lösning, som får fart på utbyggnaden av solceller på sjukhus, kontor och flerbostadshus.
Lämpligen används industrins och serverhallarnas nedsättning av energiskatten, till 0,5 öre, även för större fastighetsägare med lokalt egenproducerad el. Lösningen är noggrant utredd, beprövad och bygger på EU:s gruppundantagsförordning för statsstöd, säger Johan.

Alternativt ändras lagen om skatt på energi så att begränsningen på 255 kW gäller per anläggning istället för per juridisk person.

– Statsstödsreglerna hanteras då genom att hänvisa till skattens administrativa konsekvenser, men det är en mer osäker lösning som inte riktigt ger den långsiktighet som marknaden och klimatet behöver, fortsätter Johan.