Nyheter & debattinlägg

Kraftig ökning av villamarknaden under 2015

01f3140bd99958fbc97007cc7a78674508a0614292

Under sommaren presenterade Energimyndigheten statistik för 2015, som visar att den installerade solcellskapaciteten ökade med 60 % under förra året. För stora anläggningar är det en lägre ökningstakt än föregående år, vilket enligt Solkompaniets bedömning hör ihop med införandet av solelskatten för större fastighetsägare.

Glädjande är istället att villamarknaden ökar kraftigt, vilket uppmärksammades i ett inslag i SVT. I inslaget intervjuas en av Solkompaniets kunder, Mårten Eckerdal. Han var tidigt ute, och installerade solceller redan för tre år sedan, och ser nu ett ökat intresse för klimatfrågan i familjen – utöver att anläggningen också såklart ger solel till familjens elbehov.

Se inslaget på SVTs hemsida!