Nyheter & debattinlägg

Solskattediskussion med Finansdepartementet

magdalena_andersson_during_the_-budget_walk-_to_parliament_oct_23_2014_01

I augusti lovade Finansminister Magdalena Andersson att göra något åt solelskatten för fastighetsägare med mer än 255 kW solceller. I början av september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017, där de skrev så här:

”Regeringen ser också skyndsamt över förutsättningarna för att skattemässigt gynna solenergi, i synnerhet den el som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt.”

Solkompaniet arbetar nu genom Solelkommissionen för att ett nytt lagförslag ska komma så snart som möjligt och träda i kraft under 2017. Den 4 oktober hade Johan Öhnell ett möte med Finansdepartementet för att gå igenom Solelkommissionens förslag till lösning. Lösningen innebär att större fastighetsägare ska få samma nedsättning av energiskatten, till 0,5 öre/kWh, som den tillverkande industrin och större serverhallar får. Den lösningen uppfyller EU:s statsstödsregler och gör att Sverige inte ens behöver be EU om lov för den lägre energiskatten.

Annat, som den solcellsintresserade bör notera i höstbudgeten, är att energiskatten höjs med 3 öre den 1 juli 2017, för att sedan höjas ytterligare 2018. Detta ökar värdet på egenproducerad solel för exempelvis villaägare och andra som inte berörs av solskatten.