Nyheter & debattinlägg

Investeringsstöd 2017 – förslag från Energimyndigheten

montering

Idag kom Energimyndighetens förslag till regeringen om nya nivåer på investeringsstödet för 2017. Myndigheten vill ta bort investeringsstödet till privatpersoner och ersätta det med en solROT på 50 %. Det är ett förslag som vi på Solkompaniet tycker är utmärkt. Att använda ROT är mycket enklare för villaägare och ett system som alla är vana vid. SolROTen föreslås utgöra 50 % av arbetskostnaden, vilket innebär att villaägare får runt 15 % av totalkostnaden i ROT-avdrag för en normal solcellsinstallation.

Myndigheten föreslår även att investeringsstödet till företag, som idag ligger på 30 % för alla företag, ändras i grunden. Följande stödnivåer föreslås:

  • Små anläggningar, som får skattereduktion för sin överskottsproduktion av el: 10 % (max stöd 500 tkr)
  • Små anläggningar, som inte får skattereduktion: 30 % (max stöd 1,2 mkr)
  • Anläggningar 68-255 kW: 10 % (max stöd 500 tkr)
  • Anläggningar över 255 kW: 30 % (max stöd 1,2 mkr)

Solkompaniet tycker att det är bra att hänsyn tas till skattereduktionen, men det är väldigt få anläggningar som berörs av reduktionen. Den absolut största delen av stödet går till företag som bygger anläggningar på mellan 68-255 kW, och här är det helt nödvändigt att stödet fasas ut. En sänkning från 30 till 10 % är en dramatisk sänkning. Vårt förslag är istället att stödet sänks stegvis under de tre kommande åren som stödet finns kvar: till 25 % 2017, till 20 % 2018 och slutligen ner till 10 % sista året 2019. En sådan utfasning är det bästa sättet att skapa förutsättningar för en fortsatt solelutbyggnad även efter 2019, då perioden för investeringsstödet är slut.

Energimyndighetens förslag kommer behandlas av regeringen, som under 2017 beslutar om nya nivåer för investeringsstödet.