Nyheter & debattinlägg

Sveriges första solelstrategi presenterades idag

dandelion-1557092_1280

Förra sommaren fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en solelstrategi för Sverige. Idag lämnade myndigheten sin utredning. Den kommer att vara input både i Energikommissionens arbete och utgöra grunden för kommande lagförslag i solelfrågor. Det är första gången som det görs en samlad utredning om solel i Sverige. Här kommer tre övergripande punkter som vi på Solkompaniet vill lyfta fram:

 • Strategins mål för solel på 5-10 procent av elanvändningen i Sverige 2040. 
  – Bra med mål, det är första gången som solelens del i den svenska energimixen kvantifieras. Vi på Solkompaniet ser att 10 % år 2030 är fullt möjligt. Det räcker med att vi bygger solel på en fjärdedel av befintliga lämpliga tak för att nå det!
 • Enkla och tydliga regelverk anpassade till olika kundgrupper avgörande för solelutbyggnaden.
  – Härligt med fokus på den viktigaste frågan. Det är inte stöd som behövs, utan enkla regelverk som är anpassade till kundägd elproduktion.
 • En kontrollstation 2019 för att säkerställa att regelverken är ändrade, på väg att bli ändrade eller om det dykt upp nya hinder. 
  – Viktigt att det blir fokus på genomförande och en kontrollstation är ett bra verktyg, även om vi på Solkompaniet skulle vilja haft 2019 som en tydligt färdigdatum för regelverken. Klimatfrågan och omställningen till ett helt förnybart elsystem är bråttomfrågor!

Några konkreta förslag som vi gillar:

 • Investeringsstöd till villaägare ersätts med SolROT på 50 % av arbetskostnaderna.
 • Höjd storleksgräns för gratis elmätare och inmatning på elnätet till 68 kW.
 • Bort med solelskatten för juridiska personer över 255 kW.
 • Samordning av bygglovsregler.
 • Elnätstariffernas utformning, krav på rörlig del eller lägre nätavgift för solelproducenter.

Vi saknade:

 • Förlag om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel.
 • Förslag om rätten att flytta el mellan byggnader och olika förbrukningsabonnemang.