Nyheter & debattinlägg

Dubbelsidiga moduler i den amerikanska öknen

sandia2

Solkompaniet är en av fyra svenska deltagare i det internationella forskningsprogrammet IEA PVPS task 13, som handlar om solcellsanläggningars prestanda och tillförlitlighet. Den internationella expertgruppen ses med jämna mellanrum, för att utbyta och sammanställa forskningsresultat. Arbetet presenteras bland annat under en workshop i Stockholm den 20 oktober, se nedan för anmälan.

Det senaste mötet ägde rum i slutet av september i Albuquerque, USA, precis vid foten av Sandia Mountains i New Mexico. Staden ligger 1600 meter över havet, på ungefär samma breddgrader som Nordafrika, och är omgiven av solig öken och torra grässlätter. Precis utanför stan finns Sandia National Laboratories (SNL), där man gjort intressanta tester av dubbelsidiga ”bifacial” solcellsmoduler – alltså vanliga moduler där baksidan ersatts av ett genomskinligt material så att solenergi kan tas upp från två håll. Bland annat har SNL monterat dubbelsidiga moduler bredvid vanliga moduler, för att undersöka hur produktionen skiljer sig vid samma orientering och lutning, se bilden ovan.

På SNL menar man att dubbelsidiga moduler kan vara det mest kostnadseffektiva sättet att öka elproduktionen från solceller, framförallt om produktionsvolymerna ökar så att priserna sjunker.

  • Produktionsökningen från dubbelsidiga moduler är större ju mer modulerna lutas upp och ju högre ovan taket/marken de monteras.
  • Fördelarna med dubbelsidiga moduler är särskilt stora vid icke optimala orienteringar. En dubbelsidig modul som monteras stående helt fritt, med ena sidan mot öster och andra sidan mot väster, producerar mer under ett år än en enkelsidig modul som monterats med optimal upplutning mot söder.
  • När en modul monteras utan omgivande moduler, som i testanläggningarna, nås baksidan av mycket ljus som reflekterats av marken. Förmodligen blir fördelarna med dubbelsidiga moduler något mindre i solcellsparker där stora delar av marken är skuggad.

Förmodligen är dubbelsidiga moduler lämpligast i markmonterade anläggningar, där de kan placeras en bit ovan marken och lutas upp ordentligt. Samtidigt krävs då stora radavstånd, för att undvika skuggning. Det är också viktigt att notera att resultaten gäller på SNLs breddgrader – det vore intressant med studier som visar vad som gäller här i Sverige!

Läs mer om SNLs tester här!