Nyheter & debattinlägg

Klimaträtt och Frodeparken får pris av FN

frode

För runt ett år sedan enades världens länder, under COP21-konferensen i Paris, om att arbeta gemensamt för att hålla klotet väl under en tvågradig temperaturökning. Den 4 november trädde det historiska Parisavtalet i kraft och mitten av november ägde COP22 rum i Marrakech, Marocko. Nu måste världens länder se till att se till att avtalet fullföljs och fortsätter att utvecklas i rätt riktning!

På konferensen uppmärksammade FN även framgångsrika projekt och i år fick Uppsalahem pris för pilotprojektet Klimaträtt. Projektet pågick under 2015 och gick ut på att boende i flerfamiljshuset Frodeparken i Uppsala under sex månader fick testa att leva så klimatsmart som möjligt, bland annat med hjälp av en mobilapp. Solkompaniet är mycket stolta över att ha täckt hela Frodeparkens fasad med tunnfilmssolceller, som producerar runt 70 000 kWh solel per år och som också bidrar till att minska de boendes klimatpåverkan.

FN:s motivering till priset är att det är ett av de mest innovativa och skalbara, globala exemplen på vad företag gör för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan.

Läs mer på Uppsalahems sida!