Nyheter & debattinlägg

Låt fler anläggningar stanna i elcertifikatsystemet!

Sol och vind

I somras kom även glädjande besked om att elcertifikatsystemet utökas med 18 TWh och förlängas till 2030. Detta är otroligt viktigt för utbyggnaden av solel mellan 2020 och 2030. Det är även avgörande för att nå Energimyndighetens långsiktiga mål om att solel ska utgöra 5–10 % av elanvändningen.

Under hösten har Energimyndigheten dock även föreslagit att nya solcellsanläggningar, som är mindre än 68 kW, inte längre ska vara med elcertifikatsystemet. Solkompaniet anser att det kan vara rimligt att utesluta anläggningar är berättigade till skattereduktion, vilket huvudsakligen är villor. Däremot är det avgörande att anläggningar hos allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar även fortsättningsvis får vara kvar i elcertifikatsystemet. Solkompaniets förslag är därför istället att nya anläggningar, som är större än 20 kW, även fortsättningsvis ska omfattas av elcertifikatsystemet.

förslag är därför istället att anläggningar över 20 kW får stanna i elcertifikatsystemet.

Tillsammans med de övriga medlemmarna i Solelkommissionen har vi framfört detta genom ett remissvar till energi- och miljödepartementet. Här kan du läsa hela remissvaret.