Nyheter & debattinlägg

Kina går om Tyskland som det ledande solcellslandet

samladeinstallationer

Varje år publicerar internationella energirådet en rapport, Trends in Photovoltaic Applications, som beskriver de senaste trenderna på solelmarknaden. Nu finns 2016 års upplaga här och det är tydligt att 2015 innebar en imponerande acceleration av den globala solcellsmarknaden.

Under 2015 installerades strax över 50 GW runt om i världen, vilket är nästan 27 % mer än året innan. Samma länder som tidigare ligger i toppen: Kina, Japan och USA var de enskilt största marknaderna under 2015. Enbart i dessa länder installerades 33 GW, varav hälften i Kina. I Europa fortsatte Storbritannien att bygga snabbast, och en ökad kapacitet på strax över 4 GW under 2015 ger landet en femteplats i världen (Indien knep fjärdeplatsen). Den ackumulerade installerade solcellskapaciteten globalt beräknades till ungefär 228 GW i slutet av 2015, varav en femtedel fanns i Kina. Det innebär att Kina nu gått om Tyskland som det ledande solcellslandet i världen.

Prisminskningen för solcellssystem fortsatte under 2015, visserligen med en viss inbromsning. Dock visar preliminära siffror från 2016 att kostnadsreduktionen tagit fart igen, vilket kan kopplas till att produktionskapaciteten i branschen ökar. Idag ligger priserna på under 3 dollarcent per kilowattimme när solcellsanläggningar byggs genom långsiktiga avtal om inköp av el mellan olika parter (så kallade PPAs) på platser med hög solinstrålning och goda marknadsförutsättningar. Läs hela rapporten på IEA PVPS hemsida!

OBS! Klicka på bilden ovan för att se den i full skala!