Nyheter & debattinlägg

Elbilslandet Gotland bjuder in till frukostseminarium

Elbilslandet Gotland

Onsdag 22 mars kl 08.00-10.00

Elbil som hyrbil: Vi redovisar och diskuterar resultaten från projektet Elbilslandet Gotland, där vi under tre år hyrt ut elbilar till turister och utvärderat deras resor genom enkäter och GPS loggning, samt studerat förändringar i attityd till elbil generellt.

  • Vem hyrde elbil, hur långt körde man och vad tyckte man?
  • Vilka är utmaningarna med att hyra ut en elbil jämfört med en vanlig?
  • Skiljde sig körmönstret åt mellan de som hyrde vanlig bil och de som hyrde elbil?
  • Är uthyrning av elbilar ett bra sätt för nya målgrupper att upptäcka elbilar

Presentatörer är: Jon Malmsten, Joram Langbroek och Peter Georén

Anmäl dig

Tid: 22 mars, kl. 8:30 – 10:00, kaffe och macka finns från kl. 8:00
Plats: Drottning Kristinas väg 40, KTH STockholm