Nyheter & debattinlägg

Solkompaniets arrangemang under Almedalsveckan 2017

Solkompaniet i Almedalen

Söndagen den 2 juli drar årets Almedalsvecka igång, och naturligtvis hittar du Solkompaniet vid denna stora politiska mötesplats som arrangerats i snart 50 år. Vi är medarrangörer av två solelseminarium:

Solelskatten försvinner – boomar solel nu?
Arrangörer: Ekobanken och Solelkommissionen
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Onsdag 5/7 09.00-09.50
Läs mer nedan

Solelparker – funkar det i Sverige?
Arrangörer: Ekobanken, Solkompaniet och Varberg Energi
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Onsdag 5/7 13.00-13.50
Läs mer nedanSolelskatten försvinner – boomar solel nu?
Arrangörer: Ekobanken och Solelkommissionen
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Onsdag 5/7 09.00-09.50

Den 1 juli 2017 försvinner solelskatten, vilket öppnar upp för solel på skolor, sjukhus, kontor och bostäder. Innebär det en boom för solel eller är det fler saker som behövs?

Idag kommer endast en dryg promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 % bara på befintliga tak. Regelverken för kundägd solel har tagit stora steg framåt under det senaste året. Fortfarande saknas ett antal regelförändringar för både villaägare och företag som vill använda sina tak för solel och minska sina fastigheters klimatavtryck. Nätverket Solelkommissionen – som består av Vasakronan, JM och HSB, Telge Energi och Solkompaniet, bjuder in till ett panelsamtal där vi berättar om de förbättringar som skett i regelverken för solel och vilken effekt det har på solelutbyggnaden. Och vad som behövs för att det ska bli den boom som krävs för att vi ska nå 10 % år 2030. En viktig fråga som väntar på sin lösning är att både små och stora fastighetsägare inte får flytta solel från hus med soliga tak och överskott till i hus i skuggan med elbehov. Elnäten behöver öppnas upp för kunderna!

Medverkande:
Per Löfgren, Hållbarhetschef, JM
Johan Öhnell, Styrelseordförande, Solkompaniet /styrelseledamot, Ekobanken
Johan Tjernström, Affärsutvecklare energi, Akademiska Hus
Jon Leo Rikhardsson, VD, HSB Södermanland
Åsa Westlund, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Moderator: Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Anmäl dig gärna via vårt facebook-event
Läs mer om Solelkommissionen


Solelparker – funkar det i Sverige?
Arrangörer: Ekobanken, Solkompaniet och Varberg Energi
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Onsdag 5/7 13.00-13.50

Solelparker är vanliga utomlands men är sällsynta i Sverige. Våren 2016 byggdes Sveriges största solelpark. Placering, storlek och teknikval visar att de fungerar även i Sverige. Vad behövs för att solelparker ska bli vanliga i Sverige? Varför är solelparker ett bra sätt att använda mark?

Solinstrålningen i Sverige är självklart lägre än vid Medelhavet, men Varberg visar att man kan producera 500 000 kWh/år per hektar. När man samlokaliserar med vindkraft kan elnätsinvesteringar återanvändas och bygger man stort kan kostnaderna pressas. Varberg Energi delar med sig av sina erfarenheter och nyckeltal för solelparken. Solelparker kräver mark vilket gör att Sverige behöver få fram lämpliga områden och hur påverkar det jordbruket? LRF berättar om sin syn på markfrågan. Seminariet tar även upp att regeringen just nu utreder en breddad skattereduktion. Den skulle innebära att andelsägda föreningar som bygger solel som förbrukas av andelsägarna skulle blir energiskattebefriad. En reform som kan skapa förutsättningar för många solelparker.

Medverkande:
Björn Sjöström, VD, Varberg Energi
Elina Matsdotter, Expert Energi och Klimat, LRF
Johan Öhnell, Styrelseordförande, Solkompaniet/styrelseledamot Ekobanken
Moderator: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Anmäl dig gärna via vårt facebook-event