Nyheter & debattinlägg

Framtidens fastighet 2017

Solceller på Kv Taklampan, i närheten av Hammarbybacken

Einar Mattssons fastighet Kvarteret Taklampan utsågs under Fastighetsmässan i Stockholm till “Framtidens fastighet 2017, med motiveringen:

“Till en fastighet som har gjort ett avtryck med en hållbar vision för framtiden. En fastighet som ur alla perspektiv har byggts med en stark framtidsvision. Fastigheten är hållbar, energieffektiv, har nytänkande teknik och ett hållbart miljötänk ur flera aspekter. Fastigheten skapar en användarvänlighet för människorna som vistas i och utanför fastigheten. En fastighet som är byggd för framtidens utmaningar helt enkelt.”

Husen, belägna i Stockholm, har ett tätt klimatskal med treglasfönster för att minimera energiförlusterna, samt värmeåtervinning från ventilation och spillvatten. Hyresgästerna kan följa sin elförbrukning via en app och i anslutning till husen finns tio laddstolpar för elbilar.

Solcellerna på taket bidrar ytterligare till att ge huset nollenergistandard. Solkompaniet har varit inblandade både under planeringsstadiet, då man ville anpassa huset efter solceller på bästa sätt, samt under själva installationen av solcellerna på taken vars resultat ni kan se i bilden ovan.

Läs Einar Mattssons pressmeddelande

Läs mer om Fastighetsmässan 2017