Nyheter & debattinlägg

Kurs: Så blir solceller på era fastigheter en lysande affär

Solceller, solelmoduler

Efter en uppskattad utbildning i våras kommer det ett nytt tillfälle i höst. Kursen “Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär” genomförs i samarbete med Aktuell Hållbarhet.

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Du får lära dig:

 • Hur man identifierar och räknar på möjligheter att producera solel i de egna fastigheterna, från enskilda tak till en övergripande analys
 • Hur ett solscellssystem är uppbyggt och fungerar
 • Hur man bygger och dimensionerar solcellssystem på olika typer av tak
 • Hur man bygger ett business case för solel och beräknar investering och avkastning
 • Styrmedel och regelverk idag och i framtiden
 • Byggnadsintegration och estetik

Utbildningen vänder sig till:

 • Fastighetsansvariga
 • Energicontrollers
 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Affärsutvecklare och produktchefer på bygg- och energibolag
 • Konsulter inom energieffektivisering
 • Arkitekter
 • Alla som vill få en övergripande förståelse för möjligheterna med solel

Mål med utbildningen:

Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i;

 • Hur man som fastighetsägare kan använda sina takytor till solel
 • Hur stor del av fastighetens förbrukning av el som kan produceras med egen solel
 • Hur man bygger och dimensionerar ett solcellssystem
 • Vilka möjligheter som finns till byggnadsintegration
 • Hur man skapar ett business case kring solel och räknar på investeringskostnad och avkastning

Tid: Onsdag 13 september 2017
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Se programmet och anmäl dig idag

Sprid gärna information om kursen via facebook

Välkommen!