Nyheter & debattinlägg

Stäng in trafikbullret och få solenergi på köpet

Solceller för att stänga inne trafikbuller

Hållbarhetsbyrån U&We har i en konstellation med Chalmers Tekniska Högskola, Hallbyggarna Jonsereds, Måns Tham Arkitektkontor, Solkompaniet, Stockholm Stad, Trafikverket, Vindfanan och ÅF-Infrastructure beviljats stöd från Vinnova för projektet Anti-Bullertunnel.

”Visionen för projektet Anti-Bullertunnel är en miljö där människor kan leva utan att störas av trafikljud och ytorna kan utnyttjas av människor både för boende, energialstring, transport med cykel och för rekreation”, säger Jens Johansson, delägare i U&We och projektets initiativtagare.

Projektet kommer att studera en lösning som kombinerar existerande tälthallsteknik för att bygga snabbt, billigt och samtidigt hållbart, med ett nytt material som har mycket goda bullerdämpande egenskaper. Samtidigt undersöks möjligheterna att utnyttja utsidan på tunneln för att alstra elektricitet genom solceller, med befintlig teknik eller teknik som spås bli kommersiell inom kort.

Läs pressmeddelandet från U&We