Nyheter & debattinlägg

Stigande elpriser och energiskatt

sol

Prisuppgången på el fortsatte under första halvåret 2017 och steg med 20 % jämfört med samma period förra året. För alla solelproducenter är det också intressant att elpriset under sommarmånaderna varit på samma nivå som under vintern. Spotpriset låg på 30 öre i både januari och juli!  Prisuppgången beror främst på att kolpriserna i världen fördubblats. Det gör att kostnaden för att producera el i Europa ökar, vilket i sin tur påverkar Sveriges elpris eftersom våra elsystem sitter ihop.

Den första juli höjdes energiskatten med från 29,5 öre/kWh till 32,5 öre/kWh och nästa stora höjning, till 34,7 öre/kWh, är redan beslutad och börjar gälla den 1 januari 2019. Den numera låga energiskatten på 0,5 öre/kWh, för solelproducenter som har en sammanlagd installerad effekt på över 255 kW, höjs inte 2019. Elcertifikatpriserna har under första halvåret legat kvar på en låg nivå, 6 öre/kWh, trots att en förlängning och utökning av systemet har beslutats i riksdagen.