Nyheter & debattinlägg

Presentationerna från “Business opportunities with building integrated solar energy”

BIPV Uppsala 170904

Den 4 september anordnades ett seminarium om ’Affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller’, i anslutning till ett internationellt möte på samma tema inom IEA-PVPS Task 15. Det många funderar på är hur vi ska kunna gå från enstaka prestigeprojekt till att byggnadsintegrerad solel (BIPV) blir ett vanligt inslag i stadsbilden. De flesta exempel som visades var just från enstaka projekt, medan framför allt Dan-Eric Archer på Sunroof visade hur de jobbar med takomläggningar med BIPV mer kontinuerligt. Avslutningsvis presenterade David Larsson från Solkompaniet några preliminära resultat från arbetet inom Task 15 med att kvantifiera olika värden med BIPV. Troligen handlar frågan om att göra BIPV ”mainstream” inte bara om att undanröja hinder och att sänka kostnader, utan även om att förtydliga ”mjuka värden” och att lyckas omsätta dessa i pengar.

Eftermiddagsseminariet lockade närmare 50 personer till Uppsala. Här nedan finns de presentationer som vi har fått ok att lägga ut.

Introduction (pdf)
Mårten Lind, Solkompaniet

What is IEA-PVPS Task 15? (pdf)
Peter Kovacs, Rise

An architect’s view on solar electricity generation (pdf)
Rickard Nygren, White arkitekter

A PV manufacturer’s view on building integration (pdf)
Mats Ljunggren, Solibro

Prefabricated PV roofs (pdf)
David Larsson, Solkompaniet

Solar shading with PV (pdf)
Peter Kovacs, Rise

Examples from Sweden (pdf)
Dan-Erich Archer, Sunroof

Examples from Norway (pdf)
Anne Gerd Imenes, Teknova

Examples from Denmark – eg Copenhagen International School
Karin Kappel, Solar City Denmark

Capturing the values of BIPV (pdf)
preliminary results from Subtask B of the IEA-PVPS Task 15
David Larsson, Solkompaniet

Länk till seminariets anmälningssida