Nyheter & debattinlägg

Presentationerna från workshopen “Solcellsanläggningar i världsklass”

Deltagare från "Solceller i världsklass" besöker solcellsanläggningen uppe på Kulturhusets tak.

Den 20 september anordnade de svenska deltagarna i forskningsprogrammet IEA PVPS Task 13 en workshop om solcellsanläggningars prestanda och tillförlitlighet. Heldagsworkshopen lockade över 40 personer till Kulturhuset i Stockholm, varav de flesta verksamma inom solcellsbranschen. Presentationer från forskare inom Task 13-programmet varvades med talare utifrån, däribland Sara Grettve från Energimyndigheten, Lisa Enarsson från Stockholms Stad och Solkompaniets egna Lars Hedström. Mycket spännande diskussioner fördes kring tillförlitlighet, kvalitet och service i förhållande till bland annat ekonomiska kalkyler och den kostnadseffektivitet som måste till för att vi ska nå de mål som satts upp. Dagen avslutades med ett takbesök där vi tittade på den 32 kW stora anläggning som finns på Stadsteaterns tak, som fyller 10 år i år, och som är ett fint exempel på hur tillförlitlig och driftsäker en solcellsanläggning kan vara. Presentationerna från dagen återfinns nedan.

1 Mårten Lind, inledning

2 Anne Andersson, info IEA PVPS Task 13

3 Bengt Stridh, investeringskalkyl för solceller

4 Johan Paradis, Opex

5 Lisa Enarsson, om Hållbara Järva och Solstaden GrowSmarter

6 Anne Andersson, Fältmätningar

7 Lars Hedström, Service, behövs det?

8 Sara Grettve, Energimyndighetens Solelstrategi och kostnadsberäkningar

 

Länk till workshopen anmälningssida