Nyheter & debattinlägg

Solkompaniet förstärker företagsledningen

Johan Öhnell och Lars Hedström

Solelmarknaden i Sverige har vuxit med mer än 50 % per år de senaste åren och kommer under de kommande åren växa ännu mer. Solkompaniet har vuxit i takt med marknaden och vi är idag 50 medarbetare och omsätter 100 miljoner. För att fortsätta ha bäst kunderbjudande och vara den bästa arbetsgivaren har vi därför stärkt upp i företagsledningen.

Johan Öhnell, arbetande styrelseordförande, kommer att ta över som vd. Lars Hedström, grundare och vd, går in i rollen som vice vd och ansvarig för affärsutveckling. Lars kommer på detta sätt arbeta närmare våra kunder och utveckla projekt och erbjudanden, Johan kommer fokusera på att bygga organisationen. Petter Sjöström, grundare, fortsätter utveckla solelprojekt från Göteborgskontoret.

Mats Lönnqvist, en av bolagets externa ägare och styrelseledamot tar över som ordförande i styrelsen. Mats är idag bland annat ordförande i Spendrups. Denna förstärkning gör att vi nu är rustade att fortsätta vår tillväxtresa och göra ett ännu starkare avtryck på den svenska solcellsmarknaden.

Kontakta oss på Solkompaniet