Nyheter & debattinlägg

Lysande utsikter för solcellsmarknaden

Sol och vind

I Sverige installerades 79 MW solceller under år 2016, vilket är en ökning med 63 % sedan 2015. Det visar den årliga rapporten som Energimyndigheten tar fram på uppdrag av IEA, International Energy Agency. Man kan se en växande andel större installationer (över 20 kW) i den privata, kommersiella och offentliga sektorn. Priserna för solcellsinstallationer fortsätter att sjunka för större anläggningar, främst på grund av skalfördelar, medan medan de för villasystem har planat ut något. Den främsta orsaken till det stagnerade prisfallet är de importtullar som EU införde på kinesiska solcellsmoduler 2013, och som nu förlängts till sista september 2018.

Solcellsmarknaden är fortsatt snabbväxande och för Solkompaniets kunder talar borttagandet av solelskatten och ett kraftigt ökat investeringsstöd för en fortsatt snabb utveckling. För villakunder är skattereduktion för mikroproducenter, borttagandet av kravet på momsredovisning och att allt fler elbolag säljer solcellspaket och även hyr ut dem, viktiga faktorer som driver på marknaden. Snart höjs dessutom investeringsstödet för villaägare från 20 till 30 procent, vilket ytterligare kommer öka villaägarnas intresse för solceller.

Läs mer – om tidigare prissänkningar (2016)

Läs mer – tullar på väg bort (2018)