Nyheter & debattinlägg

Elgenererande solavskärmning – ny demoanläggning i Borås

Solceller och solavskärmning i kombination på Ri.se i Borås

Vi på Solkompaniet har sett ett ökat intresse för att sätta upp solceller över fönster, så att de samtidigt fungerar som solavskärmning. I grunden en briljant kombination – att skärma av oönskat solljus och i stället göra el av det. Det har dock inte funnits några utvecklade installationslösningar för den här typen av anläggningar.

I forskningsprojektet ELSA (ELgenererande SolAvskärmningar) har vi på Solkompaniet, tillsammans med Erco Systems, tagit fram två nya koncept som testas på Rise i Borås; en fast installation (till vänster på bilden) och en rörlig (till höger på bilden). Fördelen med den rörliga varianten är att den fungerar ännu bättre som solavskärmning – den skärmar av mer när det är soligt och släpper in mer dagsljus när det är mulet. Fördelen med en fast installation är att kostnaden blir lägre. Hur de nya solavskärmningarna fungerar kommer att utvärderas av Rise under våren 2018.

Här kan du läsa mer om våra forskningsprojekt. Kanske har du en idé ? Vi är ständigt intresserade av nya, spännande forskningsuppslag från fastighetsägare och andra aktörer i branschen, hör av dig!