Nyheter & debattinlägg

Solel på varje villagata 2020

Solkraft - solpaneler på villa

Regeringen höjer 1 januari 2018 investeringsstödet till villaägare som bygger solceller på sina tak till 30 %. Samtidigt fördubblas budgeten för solcellsstödet för 2018. En solelanläggning för en villa i normalstorlek kostar idag 100 000 kr. Det innebär att stödet per villaägare uppgår till 30 000 kr från och med nyår.

– Idag finns det endast 10 000 villaanläggningar i Sverige. Det höjda stödet kommer enligt Solkompaniets bedömning innebära att utbyggnadstakten tredubblas. Det gör att vi redan år 2020 kommer ha en villa med solel på varje villagata i Sverige, säger Johan Öhnell, vd för Solkompaniet

När det finns en villaägare med solel på varje gata kommer informationsspridningen att gå väldigt fort. Antalet villor som har utmärkta förutsättningar för solel är minst 500.000 i Sverige och Solkompaniet ser det som fullt möjligt att de kommer att bygga solel fram till 2030. Regelverken har under 2017 förenklats för alla villaägare som blir solelproducenter och med den skattereduktion som finns för villaägare som säljer sitt överskott av solel finns de flesta förutsättningar på plats för villaägarna.

Är du intresserad av att bidra till omställningen av ett mer förnybart samhälle? Läs mer om våra olika solcellsinstallationer.