Nyheter & debattinlägg

Nytt koncept för takrenovering börjar ta form

Solceller för miljonprogramstak

Under året har Solkompaniet haft en central roll i forskningsprojektet Miljontak – takrenovering med solceller, som leds av Rise och finansieras av bland andra Energimyndigheten och SBUF. Tanken med projektet är att utreda förutsättningarna för att renovera platta tak inom miljonprogrammet med solceller och prefabricerade takelement. Det nya konceptet börjar nu ta form och hittills ser resultaten väldigt lovande ut. Vi märker också ett ökande intresse från bostadsbolag att på detta sätt få in mycket solceller på taken, även om regelverket kring skattereduktion för överskottsel fortfarande är dåligt anpassat för denna målgrupp. En slutrapport från projektet kommer att publiceras i början av nästa år.

Läs mer om våra forskningsprojekt