Nyheter & debattinlägg

200 nya miljoner till solcellsstödet

Solceller, solelmoduler

Den 6 mars berättade Energimyndigheten att ytterligare 200 miljoner kronor fördelas ut till Länsstyrelserna, som i sin tur betalar ut investeringsstödet för solceller för de som står i kön. Mest pengar går till Västra Götalands län, tätt följt av Skåne. Fördelningen utgår från storleken på kön i respektive län.

I april och juni fördelas ytterligare 200 miljoner kronor ut per gång och under hösten 100 miljoner kronor vid tre tillfällen. Det innebär att det totala stödet på 900 miljoner kronor fördelats ut. Bra nyhet för alla som väntar på besked!

Läs mer på Energimyndigheten