Nyheter & debattinlägg

Stort intresse för investeringskalkyler och teknik

Upplutade solceller på tak

I förra veckan var det åter dags att träffas inom ramarna för Solelstaden Västberga. Initiativet där vi i Västberga, fastighetsägare och hyresägäster, siktar på att bygga så mycket solel att stadsdelen blir den soleltätaste i Stockholm.

Intresset var återigen stort. Målet för detta möte var dels att alla skulle få ett grepp om investeringskalkyler, dels få klämma och känna lite på en anläggning och förstå hur den fungerar. Efter frukost och mingel presenterade Mårten Lind från Solkompaniet hur en typisk investeringskalkyl kan se ut och vilka verktyg som finns tillgängliga. Solkompaniet själva använder det kalkylverktyg som tagits fram inom ramarna för MDH:s projekt ”Investeringskalkyl för solceller”. Det är ett mycket bra verktyg som ger bra vägledning genom processen och som också ger svar på de flesta investeringsfrågor såsom LCOE (Levelized Cost of Electricity), livscykelkostnad, återbetalningstid och IRR (Internal Rate of Return). Verktyget finns att hämta här.

Några slutsatser från föredraget var:

  • kalkyler handlar inte bara om kilowattimmar, försök också hitta miljövärden och kommunikativa möjligheter
  • investeringsstödet bör sökas nu eftersom kön börjar byggas på
  • de som investerar mest just nu ser att det är lönsamt även utan stöd, läs mer i Energimyndighetens rapport från 2017

Efter Mårtens presentation var det dags för Rasmus Billborn från OKQ8 att presentera deras syn på solel och kalkyler. Rasmus visade ett konkret exempel på hur en kalkyl kan gå ihop utan investeringsstöd. Det handlar om drivmedelsstationen OKQ8 driver här i Västberga och där Solkompaniet byggt en anläggning på 69 kilowatt år 2017. Vi fick också höra om ambitionerna framöver och att solel kommer att bli ett betydligt vanligare inslag både på OKQ8:s existerande tanktationer och när nya stationer som byggs, däribland den som planeras vid Solvalla.

Avslutningsvis gick vi tvärs över gatan och tittade på Bravidas anläggning som byggdes år 2012. Den är på 20 kilowatt och har producerat förträffligt bra under alla år. På drygt fem år har den producerat 105 000 kilowattimmar vilket motsvarar cirka 1000 kilowattimmar/installerad kilowatt. Väldigt bra för en anläggning som är orienterad mot sydost. Vi blev guidade av Martin Brandberg från Bravida samt David Börjesson från Solkompaniet som gick igenom tekniken från växelriktare och strängar till moduler, monteringssystem och visualiseringslösningar.

Läs mer om Solelstaden Västberga

Är du nyfiken på solel? Vi gillar att sprida kunskap om solceller och anordnar både externa och interna utbildningar och föreläsningar om solceller, för både företag och organisationer. Kontakta oss så tar vi fram ett förslag för just ditt behov! Läs mer

Kontakta oss