Nyheter & debattinlägg

Prisregn till Solkompaniets kunder

SPP solceller grönt tak

Tre av totalt sex priser gick till Solkompaniets kunder när årets Solenergipris delades ut i Stockholm. Ett rejält prisregn! SPP:s Vasagatan 1 och Einar Mattssons kvarteret Taklampan fick vardera ett hedersomnämnande för sina solelanläggningar. Ett hedersomnämnande delades även ut till Järfälla kommun för sitt innovativa sätt att upphandla solel som tjänst.

Juryns motiveringar Solenergipriset 2018:

Hedersomnämnande – Solelanläggning:
SPP – Vasagatan 1, Stockholm

Många tak används egentligen inte till något annat än att skydda byggnaden, men på nya byggnader kan det finnas ytterligare krav. Gröna tak kan exempelvis ge poäng i certifieringar samtidigt som takmonterade solceller ger förderlar för energiprestanda – båda funktionerna behövs i den framtida hållbara staden. Taket på Vasagatan 1, med solceller monterade på ett grönt tak, är ett utmärkt exempel på att dessa krav inte behöver vara motstridiga.

Hedersomnämnande – Solelanläggning:
Einar Mattsson – kvarteret Taklampan, Stockholm

Kvarteret Taklampan visar på en intressant utveckling för framtidens flerbostadshus. Utformningen av de nya flerbostadshusen projekterade för Miljöbyggnad Guld genomsyras av ett miljötänk i stort som smått. Genom att inkludera användning av solceller tidigt i planerings- och byggprocessen har man skapat en estetiskt tilltalande lösning med standardmoduler. Resultatet är ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt att applicera solceller på nya flerbostadshus.

Hedersomnämnande – Prestation:
Solel som tjänst – Järfälla kommun

Ny teknik medför ofta möjligheter till nya affärsmodeller. Järfälla är den första kommun i Sverige att genomföra en offentlig upphandling av solel som en tjänst. Detta snabbspår mot solel till ett fast pris kan innebära ett väsentligt bidrag till utvecklingen. Det undanröjer hinder som osäkerheten kring framtida energipriser, samtidigt som den egna organisationen slipper lägga tid och resurser på drift och förvaltning.

Priserna delades ut i samband med Svensk Solenergis årsmöte den 25 april 2018. Prisutdelare var Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP och Svensk Solenergis styrelseordförande Wilhelm Löwenhielm.

Här ovan ses en av anläggningarna som uppmärksammades, SPP på Vasagatan 1, Stockholm.

Läs Svensk Solenergis pressmeddelande

Läs om nomineringarna

Läs om förra årets pristagare 

Solkompaniet är marknadsledande inom solceller till företag. Har du en lämplig yta där du vill sätta upp solceller? Hör av dig till oss!