Nyheter & debattinlägg

Högsta elpriset på fem år i april

solkraft elnät

Elpriset har stigit de senaste åren och i år blev det riktigt dyrt i april. Grossistpriset på el i Norden blev 43 öre. Det gör att värdet på egenproducerad solel är minst 10 öre högre än de flesta räknar med när de investerar i solel. Det höga elpriset beror delvis på vädret, men även på att elpriserna långsiktigt är på väg upp i Norden och i våra grannländer för att kol och utsläppsrätter blir dyrare. Vår enkla slutsats på Solkompaniet är att stigande elpriser på sikt blir en faktor som driver på utbyggnaden av kundägd solel.