Nyheter & debattinlägg

Syns vi i Almedalen?

Soligt i Visby - Almedalen 2018

Söndagen den 1 juli drar årets Almedalsvecka igång, och naturligtvis hittar du Solkompaniet vid denna stora politiska mötesplats som nu arrangerats i 50 år! Vi är medarrangörer av två solelseminarier. Välkommen!

Snyggt och energismart – hur blir solceller en självklarhet på våra byggnader?

Arrangörer: Ekobanken och Solkompaniet
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Tisdag 3 juli kl 09.00-09.50

Om nya byggnader ska göra så stor klimatnytta som möjligt behöver byggnaden ta hänsyn till solcellerna. När vi vill ha solceller på kulturmärkta byggnader är det solcellerna som ska anpassas. Seminariet visar hur fastighetsbolag, solelbolag och arkitekter skapar både snygga tak och ökar solelen.

Hur ser vi till att solceller blir en självklar del på våra byggnader framöver? Vi diskuterar bland annat färgade solceller, solcellsteknikens förutsättningar och de aktuella trenderna inom området byggnadsintegrerade solceller (BIPV).

Medverkande:
 • Britta Blaxhult, Projektchef, Einar Mattson
 • Lars Pellmark, installationer/energiteknik, Skandia Fastigheter
 • Cecilia Holmström, Arkitekt och strategisk rådgivare inom hållbarhet, Tengbom
 • David Larsson, Forskningsledare, Solkompaniet
 • Moderator: Maria Brogren, Hållbarhetschef, WSP

Släpp solelen fri – om hur vi kan använda våra tak optimalt

Arrangörer: Ekobanken och Solelkommissionen
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Tisdag 3 juli kl 13.00-13.50

Solelen växer med över 50 procent per år i Sverige. Allt fler stora fastighetsägare använder taken för att minska byggnadernas miljöbelastning och förbättra driftnettot. Finns allt på plats för att solelen ska kunna stå för 10 procent av Sveriges elbehov 2030?

Idag kommer endast två promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 procent på befintliga tak. Regelverken för kundägd solel har tagit stora steg framåt under de senaste två åren. Men dagens regelverk låser in solelen i de enskilda fastigheterna. Det gör att anläggningarnas storlek idag avgörs av husets elförbrukning istället för takets potential för solel. Det gör att Sverige förlorar stora mängder solel i omställningen till ett förnybart energisystem. Helt enkelt samhällsekonomiskt ineffektivt! Vi berättar om vilka möjligheter solel har idag och samtalar om de förändringar som krävs för att taken på våra flerbostadshus, skolor, kontor och andra byggnader ska kunna användas fullt ut för att producera förnybar energi. Seminariet tar upp både frågan om att flytta solel från hus med soliga tak till hus i skuggan till andra frågor.

Medverkande:

 • Magnus Ulaner, Miljöchef, HSB
 • Per Löfgren, Hållbarhetschef, JM
 • Johan Öhnell, VD, Solkompaniet
 • Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan
 • Johanna Wikander, Miljöchef, Stockholmshem
 • Patrik Engström, Riksdagsledamot Näringsutskottet, Socialdemokraterna
 • Linus Lakso, Ledamot i partistyrelsen, Miljöpartiet
 • Maria Weimer, Energipolitisk talesperson, Liberalerna
 • Sofia Fölster, Riksdagsledamot Näringsutskottet, Moderaterna
 • Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Moderator: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige