Nyheter & debattinlägg

Miljökrav på solceller

Solpaneler

Solkompaniet har under vintern och våren haft äran att ha Kristin Vanky som examensarbetare. Kristin har undersökt miljökrav och miljöprestanda för kristallina solceller. Motivet bakom arbetet var att det idag är svårt som kund att ställa miljökrav på en solelanläggning eftersom det finns få miljömärkningar och miljöintiativ. Kristin fick därför i uppgift att undersöka dels hur stora koldioxidutsläppen från kristallina solceller är beroende på bland annat tillverkningsmetod och tillverkningsland, dels vilka miljöinitiativ som finns och vilka som kan komma i framtiden. I studien kan Kristin visa att tillverkningsmetod och tillverkningsland har stor inverkan på utsläppen. Hon pekar också på att miljöcertifieringarna är få och transparensen låg inom branschen men att initiativ såsom Solar Scorecard är ett steg i rätt riktning.

Något som har stor potential att reducera utsläppen från solelanläggningar i längden är om man får till hög grad av återvinning/återanvändning, en aspekt som även den behandlas i rapporten. Här har Kristin bland annat tittat specifikt på Solkompaniets egna installationsvolymer och vilka volymer uttjänta moduler som kan förväntas i framtiden.

Solkompaniet erbjuder konsultjänster inom solel. Vad vill du utreda?