Nyheter & debattinlägg

EU:s tullar på solceller på väg bort

Solpaneler

Skyddstullarna för kinesiska solceller har funnits ett antal år inom EU för att skydda solcellstillverkarna inom EU. Effekten har blivit att exporten till EU av solceller flyttat till andra länder som Vietnam. Och tullarna har haft en prishöjande effekt på alla solceller vi köper in i Sverige. I början av september ska EU ta beslut om de ska försvinna från och med oktober 2018 eller om de ska förlängas. Medlemsländerna har ställt sig bakom EU -kommissionens förslag att tullarna ska tas bort, vilket gör att det mesta talar för att de försvinner. De enda som vill ha dem kvar är självklart de europeiska tillverkarna. Vår bedömning är att ett borttagande av tullarna kommer att skapa en ännu bättre marknad för solceller eftersom flera av världens stora tillverkare finns just i Kina. På sikt kommer även priset att påverkas positivt.

Läs mer om tidigare prissänkningar (2017)

Läs mer om tidigare prissänkningar (2016)