Nyheter & debattinlägg

Hur mycket mer solel har årets sommar gett?

Solenergi

Årets sommar har varit extremt solig. Men vad har det inneburit för solelpanelerna? Hur mycket mer solel har det producerats? Vi på Solkompaniet har fått frågan från flera håll.

Tidningen Energivärlden har dykt ner i frågan och kommit fram till att maj-juni gav cirka 20 procent mer och juli 13 procent mer än 2017.

Läs mer här

Solceller gillar svalt klimat

Solceller gillar förstås soligt väder men hög värme är inte bra för solelproduktionen. Solelpanelernas verkningsgrad sjunker nämligen ju varmare det blir. Solceller gillar Sveriges, vanligtvis, svala klimat. Därför kan en solig dag i mars ge väldigt mycket solel, trots att dagarna är kortare då. Ytterligare en aspekt om hur mycket solel som kommer att produceras beror också på lutningen av solelpanelen.

Vill du få hjälp med att ta fram en prognos över hur mycket solel ditt tak skulle kunna generera? Ta kontakt med våra konsulter, det är experter på simuleringar av solel!

Kontaktuppgifter till oss på Solkompaniet – vi är marknadsledande på solceller till företag!

Läs mer om vad våra konsulter kan vara behjälpliga med