Nyheter & debattinlägg

Kurs: Solelparker i Sverige

Solcellspark, solelpark, solkraftspark

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker – hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.

Goda förutsättningar för solelparker

Förutom den kraftiga prisnedgången på solceller har Sverige goda förutsättningar för solelparker. Det beror på en kombination av bra solinstrålning, god tillgång på mark och ett bra elnät att ansluta till. Mycket pekar också på att regelverket inom kort kommer att ändras för att gynna solelparker.

Extremt nöjd med kursen! Tangerade alla områden på en lagom nivå. Gavs stort utrymme för frågor och fördjupning. Rekommenderar absolut fler att gå den, särskilt investerare, större fastighetsägare och energibolag.
 Deltagare efter vårens kurs.

Solkompaniet har genomfört den uppskattade utbildningen “Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär” ett flertal gånger. Nu fokuserar vi på solcellsparker under en heldag.

Datum: Tisdag 6 november, kl 9 – 17.00
Plats: Scandic Anglais,Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Läs mer och anmäl dig redan idag

Du får lära dig:

 • Hur en en solelpark är uppbyggd och fungerar
 • Vilka de viktigaste skillnaderna är mellan konventionell solel på tak och solelparker där elanslutningen och tillhörande kostnader är en viktig punkt
 • Hur du identifierar möjligheter, vilka förutsättningar som måste till för att en solelpark ska vara en bra investering
 • Hur affärsmodeller och kunderbjudanden ser ut och vilka som är mest framgångsrika
 • Hur regelverken ser ut idag och hur de förväntas förändras i framtiden
 • Hur du räknar på ekonomin och vilka parametrar som är viktigast för att få bra lönsamhet

Utbildningen vänder sig till:

 • Affärsutvecklare och produktchefer på bygg- och energibolag
 • Energicontrollers
 • Markägare, lantbruk
 • Flygplatser
 • Miljö- och hållbarhetschefer på företag och i kommuner
 • Konsulter inom energi
 • Alla som vill få en övergripande förståelse för möjligheterna med solel

Läs mer och anmäl dig redan idag

Kursen genomförs i samarbete med Aktuell Hållbarhet och Energimarknaden.

Sprid gärna information om kursen via facebook

Välkommen!