Nyheter & debattinlägg

Pressmeddelande: Första solcellsanläggningen installerad

Solcellsmoduler

Första solcellsanläggningen installerad – nu satsar stadsdelen på att bli soleltätast

Solelstaden Västberga, ett initiativ som samlar fastighetsägare och hyresgäster, har nu installerat sin första solelanläggning.

Initiativet startade för ett år sedan och har redan flera medlemmar. Nätverkets ambition är att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm år 2020. I slutet av 2017 fanns det installerad solel motsvarande 23 watt/person i Sverige. När Solelstaden Västberga drog igång låg samma siffra för hela Stockholm på bara 5 watt/person. Med installationen på en av Malmegårds Fastighets AB byggnader har den första solcellsanläggningen inom nätverkets regi installerats och vägen mot målet har påbörjats.

Vi har tidigare erfarenhet av solel inom bolaget. Det fungerar utmärkt och vi vill fortsätta att bidra till att öka solelproduktionen, säger Bengt Malmegård, vd på Malmegård Fastighets AB.

Samarbete företag emellan har visat sig vara en framgångsfaktor förr. Genom att träffas och lära av varandra kan nätverket sporra fler att använda sina outnyttjade tak till att producera egen el.

Vår gemensamma strävan mot målet att bli den soleltätaste stadsdelen i Stockholm känns utmanande med win-win för alla parter, fastighetsägaren får en minskad elfaktura, klimatet tackar för ökad andel förnybar energi och Västberga sätts på kartan, säger Mårten Lind, konsultchef på Solkompaniet och initiativtagare till nätverket.

Solcellsanläggningen som installerats på Elektravägen 14 i Västberga har en effekt på 158 kilowatt och består av knappt 600 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera lika mycket solel motsvarande elbehovet för 80 elbilar.

Kontakt

Mårten Lind, konsultchef Solkompaniet, 0722 – 02 97 95, marten.lind@solkompaniet.se
Bengt Malmegård, vd Malmegårds Fastighets AB, 08 – 411 50 20, bengt.malmegard@malmegards.se

Om Solelstaden Västberga

Västberga är en industrität stadsdel i sydvästra Stockholm. Stora takytor, engagerade fastighetsägare och ett synligt läge vid infarten till Stockholm gör Västberga väl lämpat för solceller. I området finns sedan tidigare solelanläggningar på OKQ8 och Bravida och nu är målsättning att fortsätta utbyggnaden och bli den soleltätaste stadsdelen till år 2020. Medlemmar i Solelstaden Västberga idag; Stockholms stad, OKQ8, Bravida, Fastpartner, Castellum, Stockholmshem, Sagax, Väderholmen och Malmegårds Fastighets AB. Solelstaden drivs av Solkompaniet som också har sitt huvudkontor i Västberga.
Läs mer: www.solelstaden.se

Läs mer om nästa nätverksträff – fredag 9 november 2018

Om Solkompaniet

Solkompaniet startade 2010 och är marknadsledande inom solceller till företag i hela Sverige. Bolaget omsätter över 100 MSEK och ägs av grundarna och ett antal externa delägare, bland annat Pär Svärdson, vd Apotea.se. I projektbolaget projekterar, bygger och utför vi service på solcellsanläggningar hos större fastighetsägare. I vårt konsultbolag arbetar vi med förstudier, kartläggningar av fastighetsbestånd och strategisk rådgivning om teknik och regelverk kopplat till solel.

Kontaktuppgifter till oss på Solkompaniet