Nyheter & debattinlägg

Svenska solelmarknaden värd miljarder

Utveckling solelmarknad - investeringar

Det pågår en solelboom i Sverige. Förra året sprängde branschen miljardgränsen. I år väntas marknaden vara värd över 2,5 miljarder. Om bara drygt tio år bedömer vi på Solkompaniet att den svenska solelbranschen kommer att vara värd närmare hundra miljarder kronor. Sverige ligger efter i utbyggnad av solel jämfört med övriga Europa, men nu finns förutsättningarna även här. Regelverken har förbättras markant de senaste åren vilket gör att solelmarknaden i Sverige växer årligen med 50 procent. Och det behövs om vi ska kunna gå från 0,2 procent solel till tio procent solel år 2030.

Bildtext: Källa till diagram: Solkompaniet. Data bygger på information från IEA PVS National Survey Reports Sweden 2010-2016, SCB 2017 samt egna prognoser.

Läs om vilka regelverksförbättringar som genomförts de senaste åren