Nyheter & debattinlägg

Stora förenklingar vid sökandet av solcellsstöd

Remissvar om 
Energimyndighetens förslag angående ny föreskrift för statligt stöd till solceller

Energimyndighetens förslag till nya blanketter för att söka investeringsstöd har varit ute på remiss. Solelkommissionen tycker förenklingarna är utmärkta. Bland annat tas krav på information om typ av solceller och hur de ska placeras på taket bort. Även kravet på att rapportera in solelproduktionen i tre år försvinner. Medlemmarna i Solelkommissionen vill dock gå ett steg till. Idag krävs det en uppdelning av kostnaderna för solelsystemet redan vid ansökan. Det är uppgifter som kunderna inte har i det skedet, vilket gör att det blir ett hinder för alla som vill söka stödet.

Vår syn är att det räcker utmärkt om dessa tas in när man begär utbetalning av stödet, då kan kunderna lätt få det från den leverantör de valt. Dagens krav drabbar speciellt de mer än 10 000 villaägare som söker investeringsstödet, men är även ett hinder för bostadsrättsföreningar och företag, säger Johan Öhnell, vd på Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Solelkommissionen består av HSB, JM, Vasakronan, Telge Energi och Solkompaniet. Nätverket arbetar för att förutsättningarna för kundägd solel ska bli bättre. Läs mer om Solelkommissionen.

Här hittar du hela Solelkommissionens remissvar till Energimyndigheten om en ny föreskrift för statligt stöd till solceller.

Vill du söka stöd för att investera i en solelanläggning? Läs mer på Energimyndighetens Solelportal om hur du går till väga.

Vill du dela detta inlägg?Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin