Nyheter & debattinlägg

Nytt forskningsprojekt om takrenovering med solceller

Solceller på flerbostadshus

Forskningsinstitutet RISE har beviljats drygt 4 miljoner kronor från forskningsprogrammet E2B2 för ett utvecklingsprojekt kring takrenovering med solceller som ska pågå i drygt två år. Solkompaniet deltar både i egenskap av konsult och forskningsaktör och kommer framför allt att arbeta med ett renoveringsprojekt hos Einar Mattsson i Stockholm.

Det nya projektet är en fortsättning på det tidigare ”Miljontak”, där vi tog fram ett renoveringskoncept med solceller för flerbostadshus med platta tak. Nu breddas perspektivet till att omfatta alla typer av tak och projektet kommer även studera själva processen med solcellsrenovering av tak och hur denna kan utvecklas.

Sammanlagt deltar 13 organisationer i projektet, däribland även Chalmers och Högskolan Dalarna.

Läs om etapp 1 av projektet – Miljontak

Läs mer om vad Solkompaniets konsulter arbetar med