Nyheter & debattinlägg

Solceller klart bästa renoveringsåtgärden

Energieffektivisera med solceller - klimatbästa åtgärden

Byggbranschens utvecklingsfond SBUF har beviljat medel till Skanska och projektledaren Jonas Gräslund för den tredje etappen av projektet ”Miljövärdering av energilösningar – Tidsstegen”. Ambitionen med projektet är att i detalj studera konsekvensen av energiåtgärder i byggnader, vilket är komplext bland annat för att miljönyttan beror när på dygnet och året som åtgärden ger effekt. Resultaten från de båda tidigare etapperna visar att klimatnyttan med vissa energiåtgärder försvinner genom att elbehovet ökar när värmebehovet minskar.

Vi kan konstatera att detta också innebär att solceller ur ett klimatperspektiv är minst tio gånger bättre än traditionella energieffektiviseringsåtgärder. Att solcellerna levererar el dagtid, när vårt elbehov är som störst, är en bidragande orsak.

I projektets tredje etapp kommer Skanska och de övriga medverkande att utveckla konkreta beräkningsverktyg så att metoden kan etableras bland fastighetsägare och konsulter.