Nyheter & debattinlägg

Internationellt projekt på besök i Köpenhamn

Fasadintegrerade solceller på Copenhagen International School

Arbetsgruppen om byggnadsintegrerad solel, Task 15, inom IEA-PVPS har funnits sedan 2014. Solkompaniets David Larsson deltar i arbetet med att utveckla nya affärsmodeller som inte bara ser till värdet av den el som produceras, utan även lyfter fram den ekonomiska nyttan med att ersätta andra material och solcellernas marknadsföringsvärde.

– Faktum är att många av dem som byggt extra snygga solcellsanläggningar under de senaste åren har underskattat vilken uppmärksamhet de för med sig, säger David Larsson. Det gäller inte bara solceller på fasad, som man kan se på nära håll, utan även snygga tak. Så länge man kan visa upp bra bilder så finns det ett potentiellt värde. Sedan är bara frågan hur bra organisationen är att dra nytta av det värdet, berättar David.

Ett mycket intressant exempel på byggnadsintegrerade solceller är Copenhagen International School, som Task 15 besökte under hösten. Där har hela fasaden klätts med 12 000 färgade solcellsglas. Alla glas har samma grönaktiga färg men de är vinklade åt olika håll och därför upplevs färgen olika, vilket ger ett mycket livfullt intryck. Väldigt intressant är också att kostnaden för solcellerna inte var högre än för de aluminiumplåtar som fasaden ursprungligen var tänkt att bestå av.

Bild: Initiativtagaren Anders Smith visar upp Copenhagen International School.

Läs mer om arbetet inom IEA PVPS Task 15 
Läs mer om Solkompaniets forskningsprojekt