Nyheter & debattinlägg

Investeringsstödet och grönt avdrag 2020

Vårbudgeten och solenergi

I vårbudgeten höjdes solcellsstödet för 2019 med 70 procent till 736 miljoner kronor. Samtidigt sänks stödet till 20 procent per anläggning, vilket gör att årets budget räcker till att bygga solel för fyra miljarder. Beslutet innebär att Länsstyrelserna kommer att börja bevilja ansökningar igen i mitten av maj. De pengar som finns till förfogande för 2019 räcker till de som sökt stöd fram till ungefär november 2018.

Västra Götalands län, som har flest ansökningar i kö, kommer att korta tiden för genomförande från tolv till sex månader. Vilket medför att de som får stöd beviljat från och med maj kommer att ha kortare tid på sig för att genomföra sitt projekt än tidigare. Det innebär också att alla i solelbranschen kommer få mycket att göra även i år och att solelboomen har alla förutsättningar att hålla i sig.

Höjningen av budgeten för 2019 visar också att regeringen tillsammans med (C) och (L) kommer fortsätta att satsa på solcellsstödet, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Min bedömning är därför att det i höstbudgeten kommer ytterligare höjningar inför 2020 som säkerställer att alla som söker i år kommer att erhålla stöd. För villaägare kan investeringsstödet redan nästa år ersättas av ett grönt avdrag, en form av rotavdrag. Det innebär att problemet med kön försvinner och kunderna får ett avdrag direkt på fakturan. Det är ett stort steg framåt för att göra det enklare att bygga solceller för alla privatpersoner, avslutar Johan Öhnell.

Läs vad vi tidigare skrivit om investeringsbidraget till solel:

Vad är Solelkommissionen?

Solelkommisonen är ett nätverk som sedan 2015 arbetar för att förbättra förutsättningarna för solel. Solelkommissionen består idag av HSB, JM, Telge Energi, Vasakronan och Solkompaniet.

Läs mer om Solelkommissionens arbete